Public
Authored by Thanh sang

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP NGHIỆP, HỆ THỐNG CẤP HÓA CHẤT

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP NGHIỆP, HỆ THỐNG CẤP HÓA CHẤT

Gia may giat chan cong nghiep 

PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN STT Chủ đề Thời gian 1 Nước trong giặt ủi 120 phút 2 Những yếu tố cơ bản trong nhà giặt
3 Hướng dẫn sử dụng hóa chất tẩy điểm 4 Chương trình giặt của hóa chất 5 Hoạt động của máy và cách sử dụng hóa chất 6 Những lỗi thường gặp trong cách tẩy vết bẩn 7 Những vấn đề trong nhà giặt 8 Cách nhận biết các loại khăn lông và thông tin tẩy vết đốm

PHẦN : ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN • Bảo trì máy móc: Miễn phí. Các phụ tùng cần thay thế theo nhu cầu thì Quý Khách Hàng phải thanh toán • Máy bơm hóa chất tự động dùng cho bộ phận giặt ủi: Cho thuê • Kiểm tra vệ sinh hàng tháng đảm bảo cho việc sử dụng hóa chất được chính xác • Chương trình huấn luyện: Miễn phí • Điều kiện thanh toán: 30 ngày sau khi nhận được hàng • Thời gian giao hàng: 02 – 05 ngày GHI CHÚ 🆎 STT Thiết bị ĐVT Đơn giá Thành tiền 1 Máy pha hóa chất nhãn hiệu Nova hàng Thái Lan Bộ 27.500.000 27.500.000 2 Hộp điều khiển Bộ 3 Hộp tín hiệu Cái 4 Ống hóa chất Cuộn 5 Dây điện Cuộn 6 Máy giặt, sấy công suất 16 – 30kg Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đài loan Chiếc 7 Bếp công nghiệp Inox Chiếc 8 Thang tải hàng Chiếc

D. Thanh toán : ( Không áp dụng cho các đơn hàng bán lẻ ) a. Đợt 1: thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng.

4.-Thời gian giao hàng hóa chất giặt là tn việt nam : Thiết bị, hàng hóa sẽ được giao ngay khi ký và thanh toán hợp đồng hoặc chậm nhất trong vòng 01tuần sau khi ký hợp đồng và nhận tiền thanh toán lần 1.

bao duong he thong may giat say cong nghiep 

102 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment